Ergotherapie Willems is een ergotherapiepraktijk voor volwassenen en ouderen, die ten gevolge van een handicap, beperking of ziekte belemmeringen ervaren in hun dagelijks leven. U bekijkt samen met de ergotherapeut hoe u uw l...
Lees meer